•  8:00-13:00
  •  012 331 3531
  •  012 331 0389
  •  16de Laan 615, Rietfontein
  •  ngriet@telkomsa.net

2015

Die Bybel oor Homoseksualiteit deur Daniel Louw.

Die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk - Oktober 2015

Die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, met Reglemente, Beleid, Funksionele Besluite en Riglyne, en Tussen-orde soos vasgestel deur die Algemene Sinode in Oktober 2015

Saamgestel deur die Algemene Taakspan Regte van die Algemene Sinode

Die Moderamen van die Algemene Sinode het van 16-18 November 2015 in Kemptonpark vergader. Die vergadering het in 'n positiewe gees en 'n goeie gesindheid plaasgevind. Daar was hoofsaaklik twee sake op die agenda ...

 
 
Powered by Phoca Download