NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Ons leerprogram vir 2012

On The Way - TnT Ministries

Ons volg nou die leerprogram "On the Way" wat deur TnT Ministries in Brittanje saamgestel is vir gebruik in die laerskool.

Dit is by Paidion Kinderbediening aangekoop en hoewel die materiaal net in Engels beskikbaar is, gebruik die Kategete die hulpmiddele en lesmateriaal as riglyne en bied dit in Afrikaans aan.