NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Belydenisgroep 2012

Wat lĂȘ voor vir Belydenisgroep 2012 tot Mei 2013?

Toets: 9 Oktober 2012

Toets oor al die werk op 9 Oktober om 18:30 - daar sal nie klas wees daarna nie. Die wat 80% kry vir kortvrae en/of langvrae, hoef nie daardie afdeling op die kamp te skryf waar hulle 80% moet kry nie. Niks anders as wat reeds as toetsvrae op papier deurgegee is, sal gevra word nie.

Netwerkkursus (in plaas van klas op die 9de): 23 en 30 Oktober, asook 6 November 18:30 - 21:00

Kamp: 20 Maart 2013

Ons ry Woensdag, 20 Maart om 15:00 vanaf die kerk na Die Eiland (anderkant Tzaneen) en is Sondag, 24 Maart weer terug by die kerk om 18:00. (vanaf die Maandag is daar darem nog 2 weke skoolvakansie in April oor indien gesinne saam wou weggaan/vakansie hou). Kostes ongeveer R550-00 per persoon.

Persoonlike Gesprekke: tydens die kamp en daarna voor belydenisaflegging kan plaasvind.

Belydenisaflegging: die eerste geleentheid is in Mei 2013; in elke kwartaal daarna is daar 'n geleentheid.

Deurgaans tot Belydenisaflegging: Sondae se Jeuggroep asook aanddiens bywoning.

Deurgaans na Belydenisaflegging: Sondae se kerkdiens bywoning en verkieslik inskakel by Woensdae se Jeugaksie asook inskakeling by aktiwiteite van die gemeente volgens gawes, ens. wat gedurende die Netwerkkursus vasgestel is.