NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Voorbidding vir Siekes

Voorbidding word gevra vir die volgende persone:

Martiens Adlam

Salomé Bezuidenhout

Silke Buchner (dogter van Helga Barnard)

Marie Dreyer

Doep en Anna du Piesanie

Chanél du Plessis

Martjie du Plessis

Ian Fensham

Douglas Forwood

Baby Goosen

Kaylie Hoffmann (baba)

Louw en Elaine Janse van Vuuren

Grietje Kamstra

Lettie Kühn

Jan Labuschagne

Letha Myburg

Allan Prentice

Tienie Steenkamp

Annamari van der Heever

Gesina van Wyk

Deon Velthuysen

Chris en Karine Venter

Sophie von Brandis

Helena Vorster

 

... en ook vir almal wat hier nie genoem word nie, maar waarvan u bewus is.