NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Voorbidding vir Siekes

Voorbidding word gevra vir die volgende persone:

Martiens Adlam

Doep en Anna du Piesanie

Chanél du Plessis

Douglas Forwood

Baby Goosen

Yvonne Greyling

Louw en Elaine Janse van Vuuren

Grietje Kamstra

Jan Labuschagne

Allan Prentice

Suzette van den Berg

Annamari van der Heever

Deon Velthuysen

 

... en ook vir almal wat hier nie genoem word nie, maar waarvan u bewus is.