NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Christene staar toenemende druk en beperkings in die gesig

Kazakstan

Nikolai Levin, van die Akmola-streek in Kazakstan, is nog ʼn boete opgelê omdat hy weier om ʼn vorige boete te betaal vir die leiding van sy gemeente, het Forum 18 geleer. Hy is reeds, saam met baie van sy mede-Baptiste, op ʼn swartlys geplaas wat verhoed dat hy buite die land mag reis, en daar is ʼn interdik teen die huis waar sy kerk byeenkom.

Twee Protestante uit Atyrau is ook vervolg omdat hulle “die proses vir godsdienstige byeenkomte oortree het,” nadat hulle saam met ander lidmate tee gedrink het na ʼn Sondagdiens.
Onder Kazakstan se beperkende Geloofswet van 2011, mag burgers en buitelanders woonagtig in Kazakstan nie hul geloof met ander deel sonder toestemming van die staat af nie. Diegene wat hierdie wet oortree kan beboet word vir onwettige “sendingwerk” – en as hulle is buitelanders, kan hulle ook gedeporteer word.

Bid vir die Christene in Kazakstan. Die bogenoemde voorvalle dui op ʼn verslegtende situasie vir hulle.

Bron: Geopende Deure

Christen vervolging in Mauritanië

Islamitiese Republiek

Mauritanië, is een van die vier amptelike "Islamitiese Republieke" in die wêreld en Mauritaniese Christene moet in die geheim byeenkom.

Leier: President Mohamed Ould Abdel Aziz
Bevolking: 3,786,000
Meerderheidsgeloof: Islam
Regering: Militêre Junta
Bron van Vervolging: Islamitiese Ekstremisme

Die grondwet erken Islam as die enigste geloof van dié land se, na skatting 3,5 miljoen, populasie. Sjaria (Islamitiese wet) is verklaar as die enigste amptelike bron van wetgewing.

Streng beperkings deur die regering maak dit baie moeilik vir Christen-sendings om hier te funksioneer.

Druk op Gelowiges vanuit 'n Moslemagtergrond vanaf hul families, stamlede en plaaslike Moslems is baie hoog.

Dit bly totaal onmoontlik vir Mauritaniese Christene om hul kerke te registreer, dus moet hulle in die geheim byeenkom.

Gebedspunte:

  • Bid vir Gelowiges vanuit 'n Moslemagtergrond wat in vrees lewe weens die feit dat Mauritaniërs die doodstraf opgelê kan word indien hulle Islam sou versaak. Dank die Here dat te midde van hierdie moeilike omstandighede, Sy kinders Hom steeds aanbid, al is dit in die geheim.
  • Al-Qaeda in die Maghreb gebied, monitor Christenaktiwiteite. Bid dat hul invloed sal afneem.
  • Bid dat geletterdheid- en vertalingsprojekte meer Mauritaniërs toegang tot die Bybel in hul eie taal sal gee.

Bron: Geopende Deure

Christen vervolging in die Palestynse Gebiede

Konflik in Palestina en Israel

Die konflik tussen Palestina en Israel veroorsaak toenemende beperkings op die Kerk in die Palestynse Gebiede.

Leier: President Mahmoud Abbas
Bevolking: 4,520,000
Meerderheidsgeloof: Islam
Regering: Tussentydse Administrasie
Bron van Vervolging: Islamitiese Ekstremisme

Die druk op gelowiges in Gasa is merkbaar meer as op gelowiges in die Wesoewer, want die owerhede word al hoe meer beïnvloed deur Islamitiese ekstremiste.

Christene in Gasa ervaar onderdrukking van radikale Moslemgroepe en die owerhede slaag nie daarin om die regte van individuele Christene te handhaaf en te beskerm nie.

In die Wesoewer is die situasie anders: die heersende Fatah-party is gegrond op sekulêre beginsels. Afgesien hiervan, groei Christene se vrees egter weens die toenemende spanning tussen Israel en Iran, en die Kerk ly onder die beperkings wat 'n direkte resultaat is van die konflik tussen Palestina en Israel.

Gebedspunte:

  • Bid vir Christene wat moet wegkruip; en vir diegene wat weens die politieke en ekonomiese situasie, gedwonge voel om Gasa te verlaat.
  • Bid dat politieke spanning nie die eenheid van die Kerk negatief sal beïnvloed nie.
  • Dank die Here vir gematigde vryheid aan die Wesoewer.

Bron: Geopende Deure