NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Sleutels: Swaarkry

Sleutel 5 - Swaarkry

Hierdie week se tema handel oor die gevolg daarvan om 'n dissipel te wees van Jesus. Jesus waarborg dat ons sal swaarkry as ons kies om Hom te volg. Wat ’n waarborg nê? Is 'n waarborg nie veronderstel om die verbruiker te beskerm nie? Absoluut korrek.

Die enigste verskil is dat dissipels van Christus nie verbruikers is nie (alhoewel baie ongelukkig so dink). Om dissipel van Christus te wees beteken juis om nie aan die ontvang-kant te staan nie, maar aan die gee-kant.

Paulus beskou homself as ’n doulos vir Christus. Doulos word deur die "fancy" Griekse woordeboeke as volg gedefinieer:

doulos (I) of being in a servile condition enslaved, performing the service of a slave; figuratively, of unquestioning obedience, in either a good or bad sense subservient, enslaved, subject (Romeine 6: 19)

Om 'n dissipel van Christus te wees, beteken dus om dienend (soos 'n slaaf) en gewend te wees – om nie aan die ontvang-kant te wees nie. Petrus skryf in sy eerste omsendbrief aan die Noordelike streek van Klein-Asië juis oor hierdie "doulos" wees en wat die implikasies daarvan is.

...geskryf deur DJ Muller

Laai hierdie artikel af en lees verder ...