NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Voorbidding vir Siekes

Voorbidding word gevra vir die volgende persone:

Martiens & Yvonne Adlam

Johan Andrews

Alet Briers

Silke Buchner (dogter van Helga Barnard)

Johnny &amp Erika Cox

Ria de Bruin

Herman de Bruyn

Chanél du Plessis

Martjie du Plessis

Lida Folscher

Baby Goosen

Miemie (dogter van Ciska Myburgh)

Tienie Steenkamp

Elsie van den Berg

Jannie van den Berg

Annamari van der Heever

Annette van der Heever

Gerrit van der Merwe

Hendrik van der Merwe

Gesina van Wyk

Frieda van Zyl

Karine Venter

Frans Viljoen

 

... en ook vir almal wat hier nie genoem word nie, maar waarvan u bewus is.