NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Erediens

Erediens:

9:00

Informele Erediens:

18:00 (geen diens tydens skoolvakansie en langnaweke)

Adres:

h/v Ben Swart Straat en 16de Laan, Rietfontein

Kaart en Aanwysings

Kontak Ons

Maandag - Vrydag:

8:00 - 13:00

Tel. Nommer: 012 331 3531

Faks Nommer: 012 331 0389

Adres:

16de Laan 615, Rietfontein

E-pos:

kantoor@rietfontein-suid.ng.org.za

Gemeente Kalender

Gemeente Visie

deur Christus-liefde gee ons

vir almal om:

ons gee om vir mekaar;

ons gee om vir nog-nie-gelowiges;

ons gee om vir noodlydendes.

Dankoffer Inbetalings

ABSA Bank

Rekeninghouer:

NG Gemeente Rietfontein-Suid

Tak: Ben Swartstraat

Tak Kode: 334 645

Rekening: 090 197 797

Verwysing:

Voorletters, Van en Wyk Nommer

Naweek Bystanddiens

4 Okt - 6 Okt

Ds. Petro Jonker

11 Okt - 13 Okt

Ds. Leon Tait

18 Okt - 20 Okt

Ds. Leon Tait

25 Okt - 27 Okt

Ds. Leon van Heerden

 

Kontak Nommers

Ds. Leon Tait

082 601 4235

Ds. Leon van Heerden

083 660 1803

Ds. Petro Jonker

072 048 9856

 

In tyd van krisis, kontak asseblief die persoon aan diens.

Senior Lidmate

Indien jy onveilig voel in 'n situasie tuis of op pad, kontak Susan Fondse 076 0463 515 om spoedig polisiebystand te kry.

Ondersteuning

Vir geestelike en emosionele ondersteuning, skakel die leraars. Skakel ook in by 'n omgeegroep.

Doopkategese

Voodat doopkategese kan plaasvind moet u die vorige Maandag (week voor doopkategese) registreer by die kerkkantoor.

Bring asseblief u huweliksertifikaat en geboortesertifikaat saam wat u weer kan terugneem.

Die vorms en kopie van die dokumente moet asseblief die Dinsdag (week voor doopkategese) terug by die kantoor wees.

Onthou dat u attestate by ons gemeente moet wees om u kind ten doop te bring.

Sien ons Gemeente Kalender vir doopkategese datums.

Vir verdere navrae, sien Kontak Ons.

Nuwe Intrekkers

Baie welkom! Ons wil u graag ontmoet.

Navrae: Gert Kok 072 120 2952

CD's en DVD's

CD's en DVD's van elke Sondag se eredienste en dope is beskikbaar en kan bestel word by die MI-Toonbank na afloop van die erediens.

Wat is Aksie Plus?

Is jy tussen 20 en 80?

Het jy gedink jy ken Pretoria of die omgewing rondom Pretoria? Is jy lus om elke maand iets nuut te ervaar? Nuwe plekke te ontdek? Nuwe mense te ontmoet wat uiteindelik dalk 'n nuwe vriend/vriendin kan word? Is jy dalk alleen, en voel nie lus om dinge op jou eie te doen nie? Of jy dink dalk dat dit vreeslik duur is om iets nuut te ervaar?

Wel, dan is die Aksie Plus net die regte groep vir jou om by in te skakel. Jy sal verbaas wees wat dit vir jou kan doen! Dis beter as Rennies en Eno, beter as braaivleis en Chevrolet, beter as Coke! Ledegeld is slegs NUL Rand per jaar. Maar herinneringe maak die hart vol, die siel gelukkig en sit 'n nuwe huppel in jou stap.

Aksie Plus het in 1993 die lig gesien as Aksie 40+ onder die leiding van Ds. Leon Van Heerden om gemeentelede tussen die ouderdomme van 40 en 65 jaar die geleentheid te gee om saam sosiaal te verkeer en die wêreld te verken.

Sommer gou is daar egter agtergekom dat mense wat jonger en ouer is as die veronderstelde ouderdomme geniet alles net soveel wat op die spys- en roetekaart geplaas word, en is daar besluit om van die ouerdomsgrenslimiete ontslae te raak en is die naam hersien na Aksie Plus.

 

Gebed

Gebedsversoeke

Plaas versoeke met 'n kontak nommer (sodat ons u beter kan ondersteun) in die gemerkte kassies by die hoofdeure in die kerk.

Krisisgebedsversoeke

gebed[at]rietfontein-suid.ng.org.za

Voorbidding Vir Siekes

Bid vir Matrieks en studente wat voorberei vir eksamen, hierdie week in u persoonlike stiltetyd, huisgodsdienstye en Omgeegroepe.

Vrydagoggende 5:30-6:00

Kom bid saam in die Gebedskamer. Almal welkom!

Gebedskring

Elke Sondag om 17:00 in die Gebedskamer. Almal welkom!

Gemeente Biduur

Dinsdagoggende 11:15 in die konsistorie. Almal welkom! (Nie in die skoolvakansie nie)

Lees Die Bybel

30 Sep - 6 Okt

Lees:

Jeremia 32: 1 - 3a, 6 - 15

Psalms 91: 1 - 6

1 Timótheüs 6: 6 - 19

Lukas 16: 19 - 31

You can now also read the bible in other South African languages here.

Kleuter en Junior Kategese

2019

Tema: In Jesus se Voetspore

4de Kwartaal

6, 13, 20, 27 Oktober

3, 10, 17, 24 November

24 November - Kategese Afsluiting

4 Desember - Skole Sluit

8 Januarie 2020 - Skole Open

Sondag Program

08:30: Aktiwiteite Begin

09:00: Opening en Verwelkoming; Sang

09:15: Mini Diens; Sang

09:30: Klas

10:15: Kinders gaan huis toe

Jaar Program

Voel jy geroepe om by ons Kinders betrokke te wees? Ons benodig 'n erediens aanbieder, sangleier, kategete en helpers om met verskeie take te help.

Navrae:

Talita Fourie 076 107 9988

Registrasie vorms beskikbaar by kerksaal of kan ook by Die Koffiepot afgelaai word.

Jeug

J-Café

Hoërskoolgroep

Donderdae 18:30

Navrae:

Ds Landi Botha

079 182 2387

Facebook:

https://web.facebook.com/rietfontein.suid.jeug

 

Uit Die Kuierhoekie

6 Beloftes van God. 1:  Ek is met jou; 2:  Ek sal jou beskerm; 3:  Ek is jou sterkte; 4:  Ek sal voorsien; 5:  Ek sal jou vrede gee; 6:  Ek sal jou altyd liefhê.

Karwas Projek

ngrs-karwas-projek

Saterdag, 5 Oktober 2019

Plek: NG Gemeente Rietfontein-Suid Terrein

Tyd: 9:00 - 12:00

Pryse:

Was-en-Ry @ R25-00

Was-en-Stofsuig @ R40-00

Om vir werkloses geleentheid te skep vir 'n

paar rand oorlewingsgeld.

Nou ook stalletjies tydens Karwas. Heerlike eetgoed en vele meer.

Navrae:

Ds. Leon van Heerden

083 660 1803